Šta radi Magma Fleet Manager™?

Bez obzira da li je flota mašina homogena ili diversifikovana prema proizvođaču, tipu i nameni, materijalna vrednost i operativni troškovi takvih resursa su veliki i dobrim delom učestvuju kako u ukupnoj vrednosti firme, tako i u ceni finalnog proizvoda. U današnjoj globalizovanoj privredi, smanjenje cene poslovanja je jedan od važnih faktora za uspešnost i opstanak kompanije na tržištu, a bitan činilac u tom procesu je optimizacija upravljanja i održavanja flote mašina.

Magma Fleet Manager™ zahvaljujući naprednom načinu prikupljanja, grupisanja i filtriranja podataka predstavlja ERP sistem koji omogućava da se sa lakoćom planiraju, prate, analiziraju i predviđaju eksploatacija pojedinačnih mašina ili grupa mašina, angažovanje prateće radne snage, servisni intervali, potrošnja goriva, preventivno, tekuće i/ili investiciono održavanje i mnogi drugi operativni parametri.

Bez obzira da li se radi o vozilima, mehanizaciji ili mašinama za specijalnu namenu, Magma Fleet Manager™ omogućava upravljanje sredstvima na optimalan način, a aktuelne informacije o mašinama je moguće dobiti u realnom vremenu, sa svakog računara ili mobilnog uređaja koji imaju pristup internetu.