Operativni problemi

Upravljanje flotom mašina je složen proces, kojem se često ne pristupa na dovoljno organizovan i analitičan način, a posledica su povećani i / ili nepotrebni troškovi poslovanja. Neki od osnovnih izazova sa kojima se susreću kompanije koje poseduju sopstvenu flotu mašina ili mašinski park su prezasićenost informacijama, integracija podataka u postojeći softverski sistem, stepen iskorišćenosti sredstava, skalabilnost softvera, kontrola nenamenskog korišćenja sredstava kao i upravljanje timom koji se nalazi na više lokacija.

Posebnu pažnju treba obratiti na slučaj kada su vozni ili mašinski park sastavljeni od mašina različitih proizvođača, tipova ili namene, zbog raznovrsnosti goriva, maziva, potrošnog materijala, tehničkih karakteristika, servisnih procedura, alata, stoka rezervnih delova i dr. To za sobom povlači dodatne organizacione i logističke probleme, a time i povećanje operativnih troškova.

Magma Fleet Manager™ je razvijan da se uspešno bori sa navedenim problemima. Njegovi napredni alati za praćenje, filtriranje, analizu i ekstrakciju podataka će vam značajno pojednostaviti i olakšati svakodnevne aktivnosti vezane za upravljanje flotom.