GPS/GPRS sistem za praćenje vozila ili radnih mašina

Jedna od čestih zabluda jeste ta da je za uspešno upravljanje flotom dovoljno uvođenje GPS/GPRS sistema za praćenje vozila ili radnih mašina. Tačno je da takav sistem može da donese unapređenja, kao što su ušteda u gorivu, praćenje ponašanja vozača i rukovaoca, poštovanje satnice i donekle smanjenje operativnih troškova.

Međutim, nedostaci koji se ne mogu zanemariti su cena, dodatni ljudski resursi i vreme potrebni za rad sa softverom i obradu informacija, ljudski faktor, kao i osetljivost signala na ometanje, loše vremenske uslove i konfiguraciju terena.

Magma Fleet Manager™ možemo da povežemo sa vašim sistemom za praćenje vozila, a napredni alati koje naš softver poseduje će učiniti da izvlačenje i analiza podataka budu brzi, jednostavni i pre svega efikasni. Podignite sistem upravljanja flotom vaših mašina na potpuno novi nivo!