Magma Fleet Manager™ ERP sistem predstavlja skup moćnih softverskih alata koji omogućavaju da se sa lakoćom i na optimalan način planiraju, prate, analiziraju i predviđaju operativni parametri eksploatacije mašina i prateće radne snage. Softver koji isporučimo biće u potpunosti prilagođen specifičnim potrebama vaše kompanije, i omogućiće da vam informacije o voznom ili mašinskom parku budu dostupne u realnom vremenu, sa svakog računara ili mobilnog uređaja sa internet vezom.

fleet management

Čemu služi?


Da u svakom trenutku znate u kakvom su stanju vaše mašine, gde su angažovane, koliko vas koštaju ili koliko su pouzdane.

Već imate GPS/GPRS?


Takav sistem može da donese određena unapređenja, ali ima i nedostatke koji se ne mogu i ne smeju zanemariti...

Kome je namenjen?


Namenjen je kompanijama različite veličine i organizacione strukture, koje poseduju vozni ili mašinski park.

Operativni problemi


Upravljanje flotom mašina je složen proces, kojem se često ne pristupa na dovoljno organizovan i analitičan način...