Platforma

Magma Fleet Manager™ je izrađen kao web aplikacija i baziran je na LAMP/WAMP platformi koju čine Linux ili Windows operativni sistem, Apache server, MySQL baza podataka i PHP programski jezik. Ova platforma je izuzetno popularna, pre svega zbog stabilnosti, rasprostranjenosti, otvorenog koda, jednostavnog održavanja i za naše uslove možda najvažnije - nije potrebno plaćati dodatne licence. Za vezu između klijenta i web servera se mogu koristiti internet ili kompanijska intranet mreža.

Sistem će funkcionisati bez obzira na tip računara ili operativni sistem koji posedujete. Za pristup je dovoljan bilo koji kompjuter ili mobilni uređaj sa web pretraživačem i internet/intranet vezom.

magma fleet management