Operativni parametri

Elementi koji su bitni za pravilno podešavanje softvera su organizaciona struktura kompanije, tipovi i namena mašina u floti sa zasebnim specifikacijama operativnih parametara i usvojena metodologija organizacije upravljanja flotom.

Pored standardnih modula (putnički automobili, dostavna vozila, više vrsta kamiona i prikolica, građevinske i poljoprivredne mašine) i predefinisanih operativnih parametara (opšti tehnički i knjigovodstveni podaci, status, raspored, angažovanje, gorivo, servis), moguća je izrada dodatnih modula, kao i modifikacija skupa parametara koji se prate.

Popunjavanje baze podataka sa informacijama o mašinama se može obaviti automatski na osnovu dostavljenih podataka u elektronskoj formi prilikom pripreme softvera.