Arhitektura sistema

Ovaj softver je izrađen pomoću Magma Framework™ platforme zbog mnogih pogodnosti koje ta platforma pruža za brzi razvoj poslovnog softvera i web aplikacija. Struktura sistema je potpuno fleksibilna i omogućava nam da krajnji proizvod u potpunosti prilagodimo specifičnim potrebama vaše kompanije. Korisnički interfejs je atraktivan i jednostavan za upotrebu, a od korisnika se traži samo elementarno predznanje u radu sa web pretraživačem.

Šabloni su dizajnirani responsive design tehnikom, čime je postignut optimalan prikaz web aplikacije bez obzira na veličinu ekrana vašeg računara odnosno mobilnog uređaja: desktop, laptop, webbook, tablet ili smartphone.