Izrada po meri vaše kompanije

Magma Fleet Manager™ se u skladu sa potrebama i budžetom vaše kompanije modifikuje i realizuje kao gotovo rešenje ili kao usluga (SaaS - Software as a Service). Softver će biti prilagođen organizacionoj strukturi kompanije, tipovima i nameni mašina koje se nalaze u vašoj floti. Pored standardnih modula i predefinisanih operativnih parametara, moguća je izrada dodatnih modula i modifikacija skupa parametara koji se prate.

Prilikom pripreme softvera možemo izvršiti popunjavanje baze podataka sa informacijama o mašinama koje ćete nam dostaviti u elektronskom obliku.