Integracija

Sistem može da funkcioniše kao samostalno ERP rešenje ili može biti integrisan u zajedničku celinu sa drugim poslovnim aplikacijama integrisanih u Magma CMS™.

Ukoliko vaša kompanija već poseduje ERP sistem ili aplikacije koji pokrivaju poslovanje drugih organizacionih celina, po potrebi je moguće izraditi jedan ili više modula za funkcionalno spajanje i razmenu podataka.