Implementacija

Magma Fleet Manager™ ima ogroman potencijal. U skladu sa vašim potrebama i budžetom može biti realizovan kao gotovo rešenje ili kao usluga (SaaS - Software as a Service). Za pristup će vam biti dovoljan bilo koji računar ili mobilni uređaj sa web pretraživačem, a održavanje softvera, baze podataka i servera prepustite nama.

Izrada po meri vaše kompanije


Softver može biti modifikovan u skladu sa vašim potrebama i finansijskim mogućnostima.


Integracija


Magma Fleet Manager može da funkcioniše samostalno, ili u celini sa drugim informacionim sistemima.